TORANOMON GENRAKU

TORANOMON GENRAKU
Address
1-7-13 Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo
Phone
03-3593-6117
Hours
  • MON. 11:30 am - 14:20 pm 17:30 - 22:00 pm
  • TUE. 11:30 am - 14:20 pm 17:30 - 22:00 pm
  • WED. 11:30 am - 14:20 pm 17:30 - 22:00 pm
  • THU. 11:30 am - 14:20 pm 17:30 - 22:00 pm
  • FRI. 11:30 am - 14:20 pm 17:30 - 22:00 pm
  • SAT. CLOSE
  • SUN. CLOSE
Transportation
  • Tokyo Metro Ginza Line Toranomon station
  • Toei Metro Mita Line Uchisaiwaicho station
Menu
soy sauce ramen noodle soup YEN 780
salt sauce ramen noodle soup YEN 780
soy sauce ramen noodle soup topped with slices of cooked pork YEN 980
salt sauce ramen noodle soup topped with slices of cooked pork YEN 980
soy sauce ramen noodle soup and cooked pork with rice YEN 980
salt sauce ramen noodle soup and cooked pork with rice YEN 980
rice bowl topped cooked pork YEN 400
dumplings with soup YEN 380
cold noodles with soup for dipping YEN 850
hot noodles with soup for dipping YEN 850
cold ramen with sour soup for summer season YEN 780
ramen with fragrant oil sause mingle style YEN 780
rice YEN 150
cooked pork YEN 380
bamboo shoots YEN 250
Beer YEN 500